Sprawdzenie systemu plików Linux

W konsoli wydajemy polecenia:

Sprawdzenie rozkładu partycji:

sudo fdisk -l

Ustawienie sprawdzenia co 7 dni:

sudo tune2fs -i 7d /dev/sda1

sudo tune2fs -i 7d /dev/sda6