Optymalizacja wykorzystania partycji SWAP w Linuksie

W konsoli wydajemy polecenia jako ROOT:

Edycja pliku odpowiedzialnego za przydział wartości od 0 (wyłącza SWAP) do 60 (wartość domyślna ustawiona przez system):

sudo gedit /etc/sysctl.conf

Dodajemy na końcu pliku:


vm.swappiness=30

Po zapisaniu pliku wydajemy w konsoli polecenie jako ROOT sysctl -p  lub restartujemy komputer.