Optymalizacja parkowania głowicy dysku Linux

W konsoli wydajemy polecenia jako ROOT:

Otwórz plik rc.local wydając polecenie:

gedit /etc/rc.local

na końcu pliku dopisz

hdparm -B 254 /dev/sda

Po zapisaniu pliku restartujemy komputer.